สมาคมศิษย์เก่า เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูปลัดนายกวัฒน์

29 ตุลา 59 สมาคมศิษย์เก่า มจร นำโดย ผศ.ดร สิริสัฒน์ ศรีเครือดง นายกสมาคม พร้อมด้วย อุปนายก/เลขาธิการ/ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนของสมาคม เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูปลัดนายกวัฒน์ (กมล ถาวโร ดร.) พธ.บ. รุ่น 33 พธ.ม. รุ่น 1 พธ.ด.รุ่น 1 ณ วัดเทพนารี บางพลัด กทม. ร่วมกับวิทยาลัยพระธรรมทูต /กองวิเทศสัมพันธ์ / คณะมนุษยศาสตร์ / และ เพื่อน พธ.บ. รุ่นที่ 33 โดยมีท่าน ท่านเจ้าคุณพระโสภณวชิาภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นประธานในพิธี ฝ่ายสงฆ์ รศ. ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และที่ปรึกษานายกสมาคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย