กก. บริหารสมาคม ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับ พระภิกษุ สามเณร แม่ชี จะเดินส่งเข้าไปยัง พระบรมมหาราชวัง

กก. บริหารสมาคม (ว่าที่) ดร. สมชาย บุญสุ่น สถานที่และพิธีการ ไปปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับ พระภิกษุ สามเณร แม่ชี จะเดินส่งเข้าไปยัง พระบรมมหาราชวัง โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย /สมาคมศิษย์เก่า มจร. ร่วมกับกรมการศาสนา จัดตั้งซุ้มศูนย์ประสานงานพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ขึ้นเพื่อเป็นการแยกให้เป็นสัดส่วน ไม่ไปปะปนกับ ประชาชนทั่วไปที่เดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ อย่างเนืองแน่นในแต่ละวัน