79 หมู่ที่ 1 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170

โทร:035-248-000